entran15.jpg

Entrañas

Órganos, vísceras, tripas: interior, alma, esencia